logo - Cavalon.cz

Nákladní a kontejnerová autodoprava, likvidace odpadů, elektromontážní práce a revize el. zařízení, stavební práce.


Kontakt

Pro Vaši objednávku nebo v případě jakýchkoli dotazů využijte některý z níže uvedených kontaktních údajů.

CAVALON, s.r.o.

Hapalova 1490/22, 621 00 Brno

Asistentka: Dagmar Mašová tel.: +420 734 254 256
Technik provozu: Jiří Kovář tel.: +420 603 313 139
Revize elektro: Jiří Liška tel.: +420 603 301 738
Revize plyn: Jan Polášek tel.: +420 734 599 327
     
Poruchová služba elektro pro zákazníky společnosti E.ON: tel.: +420 733 745 345
 

Středisko DOPRAVA

Jednatel: Petr Krchňák | tel.: +420 775 151 896 | petr.krchnak@cavalon.cz

Středisko ELEKTRO a stavební práce

Jednatel: Jiří Liška | tel.: +420 603 301 738 | jiri.liska@cavalon.cz

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Společnost CAVALON, s.r.o., IČ: 27729605, je od 19.10.2022 držitelem osvědčení o registraci zprostředkovatele č. 742238452, zápis v registru zprostředkovatelů vedeném ERÚ https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu/742238452.

V souladu s ustanovení § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, sdělujeme, že zákazníci v postavení spotřebitele mohou v případě sporu s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem k řešení takového spotřebitelského sporu je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, PSČ: 58601, Email: podatelna@eru.cz, webová stránka: www.eru.cz („ERÚ“).

ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (§ 11q) je spotřebitel oprávněn podat k ERÚ návrh na řešení sporu o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích. V rámci řešení tohoto sporu se postupuje podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (část čtvrtá), kdy cílem mimosoudního řešení sporu je dosažení dohody spotřebitele a zprostředkovatele (https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu).